Weidzz · · · Dalerveen

De wens is geleidelijk te stoppen met het grondverzetbedrijf in Dalerveen. Verblijfsrecreatie (natuurinclusief ondernemen) moet voor alternatieve inkomsten zorgen. Dit in de vorm van een boomhut en 12 lodges. De helft van de zuidelijke loods wordt omgebouwd tot gemeenschappelijke ruimten en een tweetal B&B-ruimtes. Eetbare hagen en een grondwal zorgen voor een groene aankleding van het terrein. Op de achterliggende weilanden worden de bestaande weidevogelgraslanden uitgebreid en geintensiveerd tot bloemrijke weide, met het oog op toename van het aantal insecten waaronder bijen.